ჩვენს შესახებ

პაპალაშვილი გოგიტა

დოქტორანტი

მეცნიერ მკვლევარი

მისამართი:
მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი
უნივერსიტეტის ქუჩა 9
0186 თბილისი საქართველო.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელეფონი: 2189890
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

juelich research center
TodayToday74
This MonthThis Month2261