ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

                          მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი

ჩვენი მისამართი:

გ. დანელიას ქუჩა 10,
0186 თბილისი, საქართველო.

ტელეფონი:
+995 32 2188907

ფაქსი:
+995 32 2189852

ელ-ფოსტა:
hepi.info@tsu.ge

 
ჩვენს შესახებ
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სა­ხელმ­წიფო უნივერსიტეტის მაღალი ენერ­გი­ების ფი­ზი­კის ინსტი­ტუ­ტი წარმოადგენს სამეცნიერო-სას­წავლო დაწე­სე­ბუ­ლებას.
JEDI კოლაბორაცია
მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი არის JEDI კოლაბორაციის წევრი, რომელიც COSY ამაჩქარებლის ბაზაზე ატარებს მოსამზადებელ სამუშაოებს.
KM3NeT
KM3NeT ნეიტრინული ფიზიკის და ასტროფიზიკის საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტია, რომელსაც ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი) 2017 წელს შეუერთდა.
ATLAS ექსპერიმენტი
ინსტიტუტი მონაწილეობს დიდ ადრონულ კოლაიდერზე მიმდინარე ATLAS ექსპერიმენტში.
თეორიული ფიზიკა
კვლევები თეორიულ ფიზიკაში.
სიახლეები ნაწილაკების ფიზიკაში
Deep in a South Dakota gold mine, physicists prospect for dark matter

Nestled in the mountains of western South Dakota is the little town of Lead, which bills itself as "quaint" and "rough around the edges." Visitors driving past the hair salon or dog park may never ...

03 Feb 2023

“Impossible” Physics Breakthrough Achieved By Researchers Studying Mysterious “Ghost Particles”

Researchers say they have uncovered a new method of studying protons involving beams of mysterious “ghost particles." ...

07 Feb 2023

A unique CERN-inspired collaboration see physicists team with science-fiction titans

This February, the award-winning publisher Comma Press launches Collision: Stories from the science of CERN, the culmination of a unique, two-year-long collaboration between fiction writers and ...

08 Feb 2023

Physicists stored data in quantum holograms made of twisted light

Light that travels in corkscrew-like paths provides a way to make holograms that store large amounts of data in ultrasecure packages.

07 Feb 2023

‘Unbelievable’ Spinning Particles Probe Nature’s Most Mysterious Force

The strong force holds our atoms together. Scientists may have observed its small-scale fluctuations for the first time ...

02 Feb 2023

‘Bubbling’ of the early universe may resolve long-standing physics mystery

A bubbly phase transition of dark energy some 13.7 billion years ago could explain why measurements of cosmic expansion - the so-called Hubble constant - don't match up.

04 Feb 2023

Neutrino "Ghost Particles" Used to Investigate Proton Structures

A neutrino is one of the most well-known, and arguably most mysterious, particles in all of physics. This is because while they exist in vast quantities th | Chemistry And Physics ...

05 Feb 2023

Scientists search for dark matter in the depths of an abandoned gold mine

Researchers want to lure a hypothesized particle from outer space to the Sanford Underground Research Facility, housed in a former gold mine in South Dakota.

07 Feb 2023

Remembering Father of God Particle, SN Bose, on His Death Anniversary

Satyendra Nath Bose, born January 1, 1894, and died on February 4, 1974. The Indian mathematician and physicist noted for his co..|News Track ...

03 Feb 2023

juelich research center
TodayToday3
This MonthThis Month455