ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

                          მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი

ჩვენი მისამართი:

გ. დანელიას ქუჩა 10,
0186 თბილისი, საქართველო.

ტელეფონი:
+995 32 2188907

ფაქსი:
+995 32 2189852

ელ-ფოსტა:
hepi.info@tsu.ge

 
ჩვენს შესახებ
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სა­ხელმ­წიფო უნივერსიტეტის მაღალი ენერ­გი­ების ფი­ზი­კის ინსტი­ტუ­ტი წარმოადგენს სამეცნიერო-სას­წავლო დაწე­სე­ბუ­ლებას.
JEDI კოლაბორაცია
მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი არის JEDI კოლაბორაციის წევრი, რომელიც COSY ამაჩქარებლის ბაზაზე ატარებს მოსამზადებელ სამუშაოებს.
KM3NeT
KM3NeT ნეიტრინული ფიზიკის და ასტროფიზიკის საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტია, რომელსაც ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი) 2017 წელს შეუერთდა.
ATLAS ექსპერიმენტი
ინსტიტუტი მონაწილეობს დიდ ადრონულ კოლაიდერზე მიმდინარე ATLAS ექსპერიმენტში.
თეორიული ფიზიკა
კვლევები თეორიულ ფიზიკაში.
Particle Fever: Where are they now?

The 2013 documentary Particle Fever follows physicists from the start-up of the LHC through the discovery of the Higgs boson. Where are those physicists now?

23 Jun 2022

How the Higgs Boson Ruined Peter Higgs’s Life

Ten years ago scientists announced one of the most momentous discoveries in physics: the Higgs boson. The particle, predicted 48 years earlier, was the missing piece in the Standard Model of particle ...

24 Jun 2022

Decoding Dark Matter: Why Axions Could Solve Our Universe's Greatest Mystery

As blanket terms, physicists call "missing" stuff pushing the cosmos outward dark energy, and pieces holding galaxies together -- presumably in a halo-like form -- dark matter. Neither interacts with ...

24 Jun 2022

Deep learning identifies head-on collisions in LHC data

Latest Explore all the latest news and information on Physics World; Research updates Keep track of the most exciting research breakthroughs and technology innov ...

23 Jun 2022

There’s much we can still learn from these 12 life-changing experiments

The Matter of Everything looks at a series of breakthroughs to discover what else we can learn from the course of scientific progress.

23 Jun 2022

Join CERN in a historic week for particle physics

CERN is set for jam-packed, exciting and ecstatic days starting on 3 July with the first celebrations of the ten-year anniversary of the discovery of the Higgs boson, a scientific symposium on 4 July ...

20 Jun 2022

Physicists Observe Elusive Four-Neutron System: Tetraneutron

Physicists using the Superconducting Analyzer for Multi-particles from Radio Isotope Beams (SAMURAI) in Japan have experimentally observed a resonance-like structure consistent with a tetraneutron ...

23 Jun 2022

Searching for matter–antimatter asymmetry with the Higgs boson

Symmetries make the world go round, but so do asymmetries. A case in point is an asymmetry known as charge–parity (CP) asymmetry, which is required to explain why matter vastly outnumbers antimatter ...

23 Jun 2022

Reverberations of the Higgs

The discovery of the Higgs boson inspired young people around the world to pursue a career in science and technology.

21 Jun 2022

Physicists may have finally spotted elusive clusters of four neutrons

Long-sought clumps of four neutrons called tetraneutrons last less than a billionth of a trillionth of a second, an experiment suggests.

22 Jun 2022

Physicists Might Have Developed a Way to Make an Atomic Laser Stay on Forever

Physicists at the University of Amsterdam may have developed a novel system that allows the continuous use of an atomic laser.

24 Jun 2022

The Spooky Quantum Phenomenon You’ve Never Heard Of

Quantum computers may derive their power from the “magical” way that properties of particles change depending on the context.

22 Jun 2022

juelich research center
TodayToday3
This MonthThis Month1431