ჩვენს შესახებ

ზაქარეიშვილი თამარი

ზაქარეიშვილი თამარ

 დაბადების თარიღი:  
 ტელეფონი:  
 ელ. ფოსტა:
 
 თანამდებობა:  

 

1. განათლება

 წლები

უმაღლესი სასწავლებლის დასახელება

აკადემიური ხარისხი

 სპეციალობა

 1.

 

 

 

 

 2.

 

 

 

 

 

2. სამუშაო გამოცდილება

წლები

თანამდებობა

დეპარტამენტი/განყოფილება

ორგანიზაცია

1.

       

2.

       

 

3. სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

წლები

როლი პროექტში

პროექტის დასახელება

დამფინანსებელი

1.

       

2.

       

 

4. პუბლიკაციების ჩამონათვალი საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში

პუბლიკაციის სათაური

ჟურნალის სახელი, ტომი, ნომერი (წელი): გვერდები ან წიგნის/მონოგრაფიის სათაური, რედაქცია, გამომცემლობა, ქალაქი, წელი

1.

    

2.

     

 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში/კონფერენციებში მონაწილეობა

წელი ღონისძიების დასახელება
ადგილი მოხსენების სათაური

1.

       

2.

       
juelich research center
TodayToday72
This MonthThis Month2259