ჩვენს შესახებ

ნადარეიშვილი თეიმურაზი

ნადარეიშვილი თეიმურაზი

ასისტენტ-პროფ., ფიზ. მათ. მეციერებათა კანდიდატი

უფროსი მეცნიერ მკვლევარი

 

მისამართი:
მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი
უნივერსიტეტის ქუჩა 9
0186 თბილისი
საქართველო.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელეფონი: 2187104
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

juelich research center
TodayToday72
This MonthThis Month2259