ჩვენს შესახებ

მაჭარაშვლი გიორგი

მაჭარაშვილი გიორგი

ფიზ. მათ. მეცნიერებათა დოქტორი

მთავარი მეცნიერ მკვლევარი

მისამართი:
მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი
გ. დანელიას ქუჩა 10
0186 თბილისი, საქართველო.

  საკონტაქტო ინფორმაცია:
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

წიგნი: მონაცემთა ანალიზი

juelich research center
TodayToday72
This MonthThis Month2259