ჩვენს შესახებ

ჭილაძე ბადრი

ჭილაძე, ბადრი                               

ფიზ. მათ. მეცნიერებათა კანდიდატი

დირექტორის მოადგილე

მისამართი: მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი,

უნივერსიტეტის ქუჩა 9, 0186 თბილისი საქართველო

საკონტაქტო ინფორმაცია:ტელეფონი: 2187100   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკის  სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორია

იური თევზაძე,  ლაბორატორიის  გამგე, პროფ., დოქტ.

ლაბორატორიული სამუშაოების კურსის გავლის შემდეგ მაგისტრანტს ექნება ნათელი წარმოდგენა იმ ციფრულ მარეგისტრირებელ მოწყობილობებზე, რომლებიც გამოიყენება ექსპერიმენტებში და შეეძლებათ მუშაობა ხელსაწყოებთან – ოსცილოგრაფები, გადამთვლელი სქემები, მეხსიერების მოწყობილობები, თანხვედრისა და ანტითანხვედრის სქემები. მიიღებენ საჭირო ცოდნას ექსპერიმენტის ავტომატიზაციაში.

 

juelich research center
TodayToday73
This MonthThis Month2260