ჩვენს შესახებ

გრანტები

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

SRNSFG - DI-18-293 - "სტანდარტული მოდელის ფარგლებში და მის მიღმა ტოპ კვარკების და ჩარმონიუმის საბოლოო მდგომარეობებით პროცესების შესწავლა და ცერნის ATLAS დეტექტორის გამოყენებით ადრონული ტაილ კალორიმეტრის ელექტრონიკის განახლებისათვის სატესტო აღჭურვილობების განვითარება"

SRNSFG - FR17_184 - "ცერნ-ის დიდი ადრონული ამაჩქარებლის (ფაზა2) ატლას ექსპერიმენტში იშვიათი პროცესების  შესწავლა"

SRNSF - DI/32/6-200/14 - "ახალი თაობის  FCAL  ელექტრომაგნიტური კალორიმეტრის შექმნა JPARC-ის COMET ექსპერიმენტისათვის"

SRNSF - DI/20/6-200/14 - "სტანდარტულ მოდელს მიღმა ფიზიკის შესწავლა ATLAS ექსპერიმენტის მოდერნიზაციის (RUN2) ეტაპზე"

SRNSF - DI/38/6-200/13 - "მრავალნაწილაკოვანი აზიმუტალური კორელაციების და ჭავლების აქრობის ეფექტის შესწავლა ბირთვ-ბირთვულ დაჯახებებში"

SRNSF - 31/91 - " ელექტრული დიპოლური მომენტის ძიება  COSY ამაქარებელზე"

SRNSF - 31/44 - "ახალი ფიზიკის ეფექტების შესწავლა აშნდ-თი ინსპირირებულ პროცესებში LHC ATLAS ექსპერიმენტებში"

SRNSF - 11/24 - "კვანტური ქრომოდინამიკა მაღალ და დაბალ ენერგიებზე"

SRNSF - 13/05 - "ელექტრული დიპოლური მომენტის კვლევები იულიხში"

SRNSF - 13/03 - "ახალი ფიზიკის სიგნალის ძიება ATLAS ექსპერიმენტზე"

GNSF/ST08/4-401 - "სამი ნაწილაკის ამოცანა"

GNSF/ST08/4-418 - "კოლექტიური გამოდინების ფენომენის ექსპერიმენტული შესწავლა ბირთვ-ბირთვულ დაჯახებებში"

GNSF/ST08/4-421 - ”ლანკასტერ-თბილისის პროექტი B-მეზონებისა და τ(μ)ლეპტონების დაშლები, როგორც საშუალება დამატებითი განზომილებების საკვლევად

GNSF/ST07/04-196 - “სპინის ფიზიკა: ღრმად არადრეკადი პროცესები და პოლარიზაციული მოვლენები”.

GNSF/ST07/4-185 - "ATLAS ექsპერიმენტის მგრძნობიარობა ახალი ფიზიკის მიმართ"

GNSF/ST06/4-108 - "ნუკლონ-ნუკლონურიურთიერთქმედების სპინური სტრუქტურის შესწავლა  ამაქარებელზე"

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის მიერ დაფინანსებული პროექტები 

G-2098 - "ახალი ფიზიკის კვლევა და ძიება სტანდარტულ მოდელს მიღმა CERN-ის დიდი ადრონული კოლაიდერის ATLAS ექსპერიმენტში"

G-1458 - "იშვიათი პროცესების კვლევა და ძიება სტანდარტულ მოდელში და მის მიღმა CERN-ის დიდი ადრონული კოლაიდერის ATLAS ექსპერიმენტზე"

A-1606 - "ქართულ-სომხური GRID ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი გამოყენება მაღალი ენერგიების ფიზიკაში, ასტროფიზიკასა და კვანტურ ფიზიკაში "

G-982 - "ბირთვული დანადგარების ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების გაზრდის ეფექტური საშუალებების კვლევა და განვითარება "

 

საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლების სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების დაფინანსება

პროექტები #: 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75

 

CRDF/GRDF - (ამერიკულ-ქართული გრანტი)

Fulbright grants:   2007 წ - აკაკი ლიპარტელიანი;   2010 წ - გელა დევიძე

juelich research center
TodayToday72
This MonthThis Month2259