ჩვენს შესახებ

კვლევები

ინსტიტუტის სამეცნიერო თემატიკა ძირითადად სრულდება საერთაშორისო თანამშრომლობათა ფარ­გლებში.

კვლევები მიმდინარეობს ორი მიმართულებით:

ექსპერიმენტული ფიზიკა
თეორიული ფიზიკა
juelich research center
TodayToday73
This MonthThis Month2260