გრანტები

თსუ მეფის ჯგუფის რამდენიმე პროექტი დაფინანსებულ იქნა (მოიპოვა გრანტი) საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნოლოგიური ცენტრის (სსტც), საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის (სესფ), შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის (შრესფ), მეცნიერთა მსოფლიო ფედერაციის მიერ:

2022-2025

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia, Grant FR-21-514, "Investigation of heavy quarkonium production in association with a top quark pair within the Standard Model and beyond using the ATLAS detector at CERN, and development of upgrade electronics of the ATLAS hadronic Tile Calorimeter”.

2019-2021

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia, Grant DI-18-293, "Study of processes with top quarks and charmonium in the final state within the Standard Model and beyond, and the development of test facilities for upgrade electronics of the hadronic Tile Calorimeter, using the ATLAS detector at CERN”.

2018-2020

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia, Grant FR_184, "Study of rare processes at ATLAS experiment of Large Hadron Collider (Run2) at CERN”.

2016

National Scholarship Program of World Federation of Scientists (Awarded T. Zakareishvili), “ATLAS Tile Calorimeter demonstrator prototype performance investigation”.

2015-2018

SRNSF , #DI/20/6-200/14, “Beyond the Standard Model Physics Study in the upgraded stage (RUN2) of ATLAS Experiment”.

2014-2016

International Science & Technology Center (ISTC), #G-2098, “Study of new physics at ATLAS experiment".

2013-2016

SRNSF, #31/44, “Study of New Physics Effects in the FCNC Inspired Processes at LHC ATLAS Experiment”.

2012-2015

Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSF), #13/03, “The search for the signals of the new physics at ATLAS experiment”.

2012

National Scholarship Program of World Federation of Scientists (Awarded A. Durglishvili), “The study of the dependence of the response of the Hadronic Tile Calorimeter of the ATLAS experiment on the pseudorapidity impact points and light yields of the 180 GeV muons”.

2008-2010

Georgian National Scientific Foundation (GNSF), G-185, “ATLAS Experiment Sensitivity to New Physics”.

2007-2010

International Scientific and Technological Center (ISTC), G-1458, "The Search for and Study of a Rare Processes Within and Beyond Standard Model at ATLAS Experiment of Large Hadron Collider at CERN”.
juelich research center
TodayToday103
This MonthThis Month2338