გრანტები

გრანტები, რომლებიც სრულდება ამჟამად:

შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

 1. SRNSF 31/44 ახალი ფიზიკის ეფექტების შესწავლა აშნდ-ით ინსპირირებულ პროცესებში LHC ATLAS ექსპერიმენტში.
 2. SRNSF 31/91 ნუკლონ-ნუკლონური დრეკადი გაბნევის შესწავლა პოლარიზაციულ ექსპერიმენტებში იულიხის COSY ამაჩქარებელზე.
  150,000 GEL (15,00 GEL)
 3. SRNSF 13/05, ელექტრული დიპოლური მომენტის კვლევები იულიხში.
  150,000 GEL (15,00 GEL)
 4. 150,000 GEL (15,00 GEL)
 5. SRNSF 13/06, ახალი ფიზიკის სიგნალის ძიება ATLAS ექსპერიმენტზე.
  150,000 GEL (15,00 GEL)

გრანტები, რომლებიც უკვე დასრულდა:

საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

 1. GNSF/ST09/1024 4-200, დიპროტონების დაბადებით მიმდინარე ჰადრონული პროცესების შესწავლა პოლარიზებულ ექსპერიმენტში COSY ამაჩქარებელზე.
  150,000 GEL (15,00 GEL)
 2. GNSF/ST09/1041-200, ბირთვულ ენერგეტიკის უსაფრთხოების კვლევა.
  100,000 GEL (10,00 GEL)
 3. GNSF/ST08/4-401, სამი ნაწილაკის ამოცანა ელემენტარული ნაწილაკებისფიზიკაში.
  101,711 GEL (10,171 GEL)
 4. GNSF/ST08/4-418, კოლექტიური გამოდინების ფენომენის ექსპერიმენტული შესწავლა ბირთვ-ბირთვულ ურთიერთქმედებებში.
  150,000GEL (15,000 GEL)
 5. GNSF/ST08/4-421, ლანკასტერ-თბილისის პროექტი: მეზონების და ლეპტონების რადიაციული დაშლები, როგორც საშუალება დამატებითი განზომილებების საკვლევად.
  150,000 GEL (14,200 GEL)
 6. GNSF/ST07/4-185, ატლას ექსპერიმენტის მგრძნობიარობა ახალი ფიზიკის მიმართ.
  150,000 GEL (10,020 GEL)
 7. GNSF/ST07/4-196, სპინის ფიზიკა: ღრმად-არადრეკადი პროცესები და პოლარიზაციული მოვლენები.
  100,000GEL (10,000 GEL).
 8. GNSF/ST06/4-108, ნუკლონ-ნუკლონური ურთიერთქმედების სპინური სტრუქტურის შესწავლა COSY ამაჩქარებელზე.
  150,000GEL (15,000 GEL).

საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ფონდი

 1. ISTC A-1606, Development of Armenian-Georgian Grid Infrastructure and applications in the fields of high energy physics, astrophysics and quantum physics.
  80,080$ (2,500$)
 2. ISTC G-1458, The Search for and study of rare processes within and beyond standard model at ATLAS experiment of large hadron collider at CERN.
  150,000$ (8,800$)
 3. ISTC G982, Investigation and Development of Effective Means of Increase of Nuclear and Radiation Safety of Nuclear Plants.
  250,000$ (15,000$)

CRDF-GRDF ბილატერალური გრანტი

 1. GEP1-3325-TB-02, Rare Beauty, Charm and tau Decays as Windows onto Extra Dimensions.
  36,000$ (1,000$)