კონფერენციები

 • Physics on Future Colliders

  2001 წელს ქართველი და ბირთვული კვლევების ევროპული ცენტრის (CERN) ფიზიკოსთა ძალისხმევითა და UNESCO-ს ფინანსური ხელშეწყობით თბილიში გაიმართა პირველი საერთაშორისო კონფერენცია მაღალი ენერგიების ფიზიკაში “Physics on Future Colliders”, რომელიც შემდგომში გახდა ტრადიციული და 2009 წლის ჩათვლით იმართებოდა ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ. კონფერენციების თემა იყო საკმაოდ ფართო: თანამედროვე თეორიული და ექპერიმენტული ბირთვული ფიზიკა, ნაწილაკთა და ამაჩქარებელთა ფიზიკა, კომპიუტერული მეცნიერებები და GRID სისტემა, მონაცემთა ანალიზის მეთოდები და ა.შ.
  Physics at the future colliders 2005
  Physics at the future colliders 2007
 • Physics in the LHC Era

  From the beginning of the third millennium, together with extension of cooperation between Georgian scientists and CERN, a series of conferences in various fields of fundamental sciences – Mathematics, Physics, Biology, etc. has been held in Georgia under the supervision of Academician A. Tavkhelidze. These conferences were financially supported by UNESCO. The first conference on high energy physics, titled “Physics on Future Colliders” was held in 2001 and it was further repeated each second (odd) year until the exploitation of the LHC in 2009. The conference referred to the issues of modern theoretical and experimental nuclear physics, physics of particles and accelerators, as well as computer sciences and GRID systems, data processing methods, etc.
  http://lhc.tsu.edu.ge
  http://lhc2013.tsu.edu.ge
 • კავკასიურ გერმანული სკოლა სემინარი ჰადრონულ ფიზიკაში

  2004 წელს იულიხის კვლევათა ცენტრის (გერმანია), თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და თსუ მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტის ძალისხმევითა და UNESCO-ს ფინანსური ხელშეწყობით თბილიში გაიმართა პირველი კავკასიურ-გერმანული სკოლა და სემინარი ჰადრონულ ფიზიკაში (ძირითადი თემატიკა ეხებოდა შუალედურ ენერგიებს), რომელიც ასევე გახდა ტრადიცუილი და იმარება ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ.
  http://collaborations.fz-juelich.de/ikp/cgswhp/cgswhp04/
  http://collaborations.fz-juelich.de/ikp/cgswhp/cgswhp06/
  http://collaborations.fz-juelich.de/ikp/cgswhp/cgswhp08/
  http://collaborations.fz-juelich.de/ikp/cgswhp/cgswhp10/
  http://collaborations.fz-juelich.de/ikp/cgswhp/cgswhp12/
  http://collaborations.fz-juelich.de/ikp/cgswhp/cgswhp14/
 • The 14th COMET International Collaboration Meeting

  The purpose of the workshop was to provide a forum for the participants of the COMET International Collaboration for the presentation and discussion of all aspects of the COMET Experiment. In this spirit the workshop covered the following topics: Proton Accelerators and proton beam line, Proton target, Superconducting solenoids, Muon beam and muon stopping target, Straw tracker and electromagnetic calorimeter (Ecal), Cylindrical detector system (CyDet), X-ray detector, Cosmic ray veto, Trigger and data acquisition systems, Offline software, Physics sensitivity and background, Radiation safety, Theory.
  http://comet.tsu.ge