ლაბორატორიები

ამჟამად ინსტიტუტის ბაზაზე ფუნქციონირებს 2 სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორია: