სამეცნიერო საბჭო

ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო

  • საქ. მეც. ეროვ. აკად. წ/კ, პროფ. ანზორ ხელაშვილი - თავმჯდომარე
  • ფიზ.-მათ. მეც. დოქტ. გელა დევიძე - სწავლული მდივანი
  • პროფ., ფიზ.-მათ. მეც. დოქტ. იური თევზაძე
  • ფიზ.-მათ. მეც. კანდ. ნოდარ ლომიძე
  • პროფ., ფიზ.-მათ. მეც. დოქტ. მიხეილ ნიორაძე
  • ფიზ.-მათ. მეც. კანდ. მირიან ტაბიძე
  • ფიზ.-მათ. მეც. კანდ. ბადრი ჭილაძე
  • პროფ., ფიზ.-მათ. მეც. დოქტ. ჯემალ ხუბუა
  • ფიზ.-მათ. მეც. დოქტ. თამარ ჯობავა

მოწვეული წევრები

საპატიო წევრები

  • აკადემიკოსი თეიმურაზ კოპალეიშვილი